Kostel svatého Mikuláše stojí nad silnicí z Kašperských Hor do Sušice v místě bývalé hornické osady.

Gotický kostel pochází z doby před rokem 1330, v 18. století byl barokně upravován. Dispozičně je shodný s děkanským kostelem svaté Markéty na náměstí.
Trojlodní bazilika vyniká monumentálním hrotitým profilovaným portálem v západním průčelí. Pětiboký presbytář kostela je zaklenut žebrovou křížovou klenbou. V chrámovém trojlodí je zajímavý malovaný dřevěný strop z roku 1700. Na stěnách a pilířích se nachází cyklus gotických figurálních nástěnných maleb z roku 1332, které patří k nejlépe zachovaným památkám českého gotického malířství.
Vybavení kostela je barokní z období kolem roku 1700.

Ke kostelu je možné dojít z Kašperských Hor po žluté turistické značce. Na její trase na svahu Šibeničního vrchu stojí boží muka z roku 1630 (původně pranýř z náměstí Kašperských Hor).