Městečko ležící asi 10 km severně od okresního města České Budějovice je známé především díky svému stejnojmennému zámku. Rozkládá se při toku řeky Vltavy v nadmořské výšce 394 m.

Obec vznikla jako podhradí pod starým hradem založeným v první polovině 13. století Václavem I. Z podhradí se vyvinulo městečko, které bylo až do roku 1869 zvané Podhradí. Dobře opevněný hrad byl oporou královské moci. Se založením města Českých Budějovic se však králův zájem o Hlubokou zmenšil. V roce 1285 získal Hlubokou Vítkovec Záviš z Falkenštejna. Po jeho smrti obec často střídala majitele. Až Karel IV. zde založil rybniční hospodářství. Jeden z dalších majitelů, Vilém z Pernštejna, začal rozvíjet lesní hospodářství a pokračoval v zakládání rybníků. Tehdy byl založen také blízký rybník Bezdrev, jeden z největších českých rybníků.
V roce 1908 byla Hluboká spojena s osadou Zámostí na pravém břehu Vltavy do jednoho městského celku s názvem Hluboká nad Vltavou.

Nejcennější památkou Hluboké je známý zámek upravený ve stylu anglické tudorské gotiky, původní raně gotický hrad, který získal svou dnešní podobu po několika přestavbách.
V centru městečka stojí pseudogotický kostel svatého Jana Nepomuckého z roku 1846.

Po obou březích řeky Vltavy v okolí Hluboké se rozprostírají obory. Stará obora na levém břehu leží severně od města a zasahuje až k obci Purkarec. Její rozloha je 1.542 ha a byla určena pro chov daňků, muflonů, černé zvěře. Tzv. Poněšická obora, zaměřená na chov jelenů, je na pravém břehu Vltavy a měří 1.582 ha.

Pod hrází nedalekého Munického rybníka je starý židovský hřbitov založený začátkem 18. století.
Na břehu rybníka stojí barokní lovecký zámeček Ohrada, v němž je umístěno lovecké muzeum a ke kterému patří také malá zoologická zahrada.

rybník Bezdrev
zřícenina Karlův hrádek
ves Hosín
městečko Zliv