Městečko Březnice se rozkládá na toku říčky Vlčavy (na středním a dolním toku zvané Skalice) v Březnické pahorkatině v nadmořské výšce 462 m. Leží asi 17 km severně od městečka Blatná v okrese Příbram.

První zmínky o Březnici pocházejí již ze 13. století, kdy tu na místě současného zámku stávala gotická tvrz (někdy se uvádí jako hrad) založená k ochraně Zlaté stezky. Založili ji Buzičtí z Buzic, kteří panství drželi až do přelomu 14. a 15. století. Ve 14. století v okolí obce vznikly doly na stříbrnou rudu, díky nimž městečko bohatlo a rostl jeho význam. V roce 1422 byla tvrz, jejíž majitelé podporovali Jana Husa a poté i husitské hnutí, dobyta katolickými vojsky a vypálena. Koncem 15. století pak byla přestavěna na renesanční zámek. V té době se Březnice stala majetkem pánů z Lokšan a začalo pro ni tak období největšího rozvoje. Významnými majiteli byli dále v 18. a 19. století Kolovratové.

Nejznámější březnickou památkou je již zmíněný renesanční zámek, opravený na přelomu 80. a 90. let dvacátého století, ve kterém je kromě zámeckých expozic také umístěna obrazová galerie Ludvíka Kuby a městské muzeum.
Výraznou dominantou březnického náměstí je původně jezuitský kostel svatého Ignáce. Byl postaven v letech 1642 - 1650 a je vyzdoben cennými řezbami.
V těsném sousedství náměstí se dochovala významná urbanistická památka - židovská čtvrť (ghetto) se synagógou, zvaná Lokšany, která byla založena roku 1570 Ferdinandem z Lokšan. Čtvrť má vlastní náměstíčko, empírovou radnici a barokní palác rodu z Lokšan.
Jižně od náměstí stojí na hřbitově kostelík svatého Rocha, postavený v letech 1643 - 1649.

Asi 0,5 km severně od Březnice (vpravo při silnici směrem na Rožmitál pod Třemšínem) se nachází zachovalý židovský hřbitov, další památka přítomnosti komunity ve městě.

ves Paštiky
město Mirovice
městečko Čimelice
obec Bělčice
město a zámek Blatná
zámek Orlík
památník u Letů
Žďákovský most