Obec Borovany leží ve výšce 441 m nad mořem při Bílinském potoce 3 km jihovýchodně od Bernartic v okrese Písek.

Historie Borovan zasahuje až do 14. století. Tehdy stávaly ve vsi a v jejím sousedství tři tvrze rozvětveného rodu Kunráta z Bernartic.

Známou památkou je barokní kaple svaté Rozálie nedaleko vsi. Byla vystavěna bernartickými jezuity po moru, který osadu postihl v roce 1682. Ti sem pohřbívali oběti epidemie. Po opětovné morové pohromě v roce 1713 se kaple stala poutním místem, k němuž směřovala procesí. Pod kaplí je pramen, jemuž jsou připisovány léčivé účinky.