Víska Zborovy leží asi 15 km severně od města Sušice v nadmořské výšce 577 m v okrese Klatovy.

První zmínky o vísce se datují do let 1384 - 1418. Již tehdy tu však stál kostelík svatého Jana Křtitele. Původně románská rotunda s východní protáhlou apsidou pochází z doby kolem poloviny 13. století. Barokní podoba byla kostelíku dána při úpravách prováděných v 17. - 18. století. Tehdy byly přepracovány klenby a východní hranolová věž.

Nedaleko obce, asi 1 km severovýchodním směrem, jsou na zalesněném kopci pozůstatky bývalého slovanského hradiště s kamennými valy zvané Hrádek, pocházející asi z 10. století.