Malá víska Klášter leží asi 10 km východně od Nové Bystřice v okrese Jindřichův Hradec v blízkosti státní hranice s Rakouskem ve výšce 650 m n.m.

Ve obci stával původně klášter paulánů s kostelem, založený roku 1491 při pramenech, které byly považovány za léčivé. V roce 1533 byl komplex i s mnichy zapálen a zničen sektou tzv. novokřtěnců, byl však obnoven v roce 1626. Definitivně jej zrušil Josef II. v roce 1785. Budovy kláštera byly odstraněny v 50. letech dvacátého století, zůstala zachována jen tzv. Červená chodba přiléhající ke kostelu.
Ke klášteru patřil monumentální kostel Nejsvětější Trojice, jedna z nejvýznamnějších raně barokních staveb v jižních Čechách. Byl znovu postaven v letech 1668 - 1682 na půdoryse obdélníka. Jednolodní chrám má pět párů postranních kaplí a hranolovou věž.
V kostele je hodnotné raně barokní vybavení. Hlavní oltář vytvořil roku 1678 vídeňský truhlář K. Zeller. Bohatá štuková výzdoba je z roku 1675.

Kromě kostela je veřejnosti přístupná i část původních podzemních chodeb.