Pět vysokých gotických oken bývalého klášterního kostela svatého Ondřeje se vypíná nad vesničkou Kuklov nad údolím Brložského potoka, 3 km západně od Brloha v Blanském lese.

Západně od vsi stával na vysoké skále kdysi pevný hrad Kuglvaid. Byl založen pravděpodobně okolo roku 1360 vyšehradským biskupem Jetřichem, biskupem mindenským. V té době se na místě dnešního Kuklova usadili Němci. Původní název hradu a vsi Kuglvaid je pravděpodobně převzat z německého "gugl-waid", což volně přeloženo znamená "lesnatá homole". Okolo hradu vyrostla malá osada, která se postupně rozrůstala. Po smrti zakladatele připadl hrad králi. Všechny okolní pozemky tehdy patřily Rožmberkům, pouze hrad byl majetkem královským.
Jindřich z Rožmberka se snažil hrad získat. Po utvoření panské jednoty proti Václavovi IV. se naskytla Jindřichovi záminka, jak se hradu zmocnit. Když se král zdráhal splnit vše, co panstvu slíbil, Jindřich roku 1395 Kuglvaid dobyl a rozbořil. Od té doby zůstal hrad ve zříceninách. Dodnes se zachovaly jen malé zbytky zdiva a příkop vylámaný ve skále.

Současně s hradem byl v podhradí založen kostel svatého Ondřeje. Ten však na přelomu 15. a 16. století zchátral natolik, že zde řeholníci založili se svolením Rožmberků nový kostel s klášterem. V bouřlivých dobách třicetileté války byl i nový kostel a klášter zbořen. Z trosek pak byly použity kameny na stavby ve vesnici. Jen torzo kostela s pěti gotickými okny se dnes vypíná nad zdejší krajinou.

Ves Kuklov leží na silnici z Prachatic do Křemže. Torzo kostela je dobře viditelné ze silnice, ke zbytkům hradu je možné dojít podle ukazatele u silnice u kostela (asi 300 m).

Kuklovem a jeho okolím prochází naučná stezka Brložsko, orientovaná na přírodní a kulturní zajímavosti Brložska.