Přírodní rezervaci Vrbenské rybníky, vyhlášenou 1. 4. 1990, tvoří 4 rybníky ležící na severozápadním okraji Českých Budějovic: Černiš, Domin, Starý Vrbenský rybník a Nový Vrbenský rybník.

Byla zřízena k ochraně vzácného systému vodních, mokřadních a lučních ekosystémů - na jejím území hnízdí více než 80 druhů ptáků a vyskytuje se zde v jižních Čechách zcela ojedinělá fauna motýlů.

Rezervací prochází naučná stezka Po hrázích Vrbenských rybníků.