Přírodní památka Trojmezná hora leží v katastrálním území Nová Pec. Zahrnuje masiv TrojmeznéPlechéhoPlešným jezerem a rozkládá se na území o ploše 400 ha.

Chráněn je zde rozsáhlý komplex smrkových porostů nejvyšších poloh české části Šumavy. Nadmořské výšky rezervace se pohybují mezi 1.090 - 1.378 m. Na několika místech se vyskytují porosty kleče (Alpská vyhlídka, kamenné moře u Plešného jezera). Předmětem ochrany je i ledovcové Plešné jezero. Území je cenné nejen svým rostlinným krytem a některými vzácnými druhy živočichů (datlík tříprstý, střízlík obecný, tetřev hlušec), ale i vzácnými přírodními výtvory (kamenné moře, ledovcové jezero) a výsledky lidské činnosti (Schwarzenberský plavební kanál). Dnes je bývalá státní přírodní rezervace součástí I. zóny Národního parku Šumava.

Přístup sem umožňuje červeně značená turistická stezka z Nového Údolí nebo z vrcholu Plechého.