Myslivna je druhým nejvyšším vrcholem (1.040 m) Novohradských hor na české straně. Leží asi 10 km jižně od Benešova nad Černou v turisticky málo frekventované oblasti.

Ve vrcholové části je řada zajímavých skalních útvarů. Severozápadní část je chráněna statutem přírodní památky. Chráněn je zde horský suťový les s převládajícím bukem a smrkem. Na vrcholu hory byl postaven vysílač, který zároveň slouží jako rozhledna. Na náhorní plošině u jejího jižního úpatí se rozprostírají Pohořské slatě.

Turistickým značením není vrch zpřístupněn.