Velmi cenná rezervace chránící rozsáhlé údolní rašeliniště na soutoku Teplé a Studené Vltavy leží v katastrálním území České Žleby jižně od Volar.

Území je chráněno od roku 1948 a má rozlohu 394 ha. Většina plochy údolního rašeliniště je porostlá klečovou formou borovice blatky. Na okrajích se nachází porosty břízy pýřité a břízy karpatské. Vyskytuje se zde i vzácná masožravá rosnatka okrouhlolistá. Z dalších vzácnějších rostlin tu roste i blatnice bahenní, kosatec sibiřský, vachta trojlistá a další. Ze vzácných a chráněných živočichů se zde vyskytují některé druhy nižších živočichů, které jsou typickými obyvateli severské tundry, např. perleťovec severní a perleťovec mokřadní. Hojné jsou zde i zmije.

V rašeliništi je rozsáhlý porost tzv. "kostlivčích" stromů. Jsou to uschlé, osaměle rostoucí stromy, které byly poškozeny podzemním požárem rašeliny a odumřely jim kořeny. Nad krajinou tak ční vybělené pahýly připomínající kostlivce. Tvoří svéráznou a zajímavou dominantu celé rezervace.

Mrtvý luh není veřejnosti přístupný. Projíždět jej mohou vodáci, kteří na svém putování po horní Vltavě od Soumarského mostu směřují k Nové Peci. Bývalá státní přírodní rezervace je dnes součástí I. zóny Národního parku Šumava.