V severovýchodní části okresu Písek se na rozhraní středních a jižních Čech rozkládá v sousedství obce Hrazany (asi 10 km severně od Milevska) přírodní památka Kněz u Hrazan.

Chráněn je zde unikátní geologický útvar - balvanové moře s balvany, na nichž se vytvořily rozsáhlé skalní mísy. Území je porostlé smíšeným lesem tvořeným borovicí, bukem, javorem, lípou a břízou. Na území přírodní památky našly vhodné životní podmínky dva silně ohrožené živočišné druhy - slepýš křehký a ještěrka obecná.
Území dostalo pojmenování podle největšího balvanu, který nese místní pojmenování Kněz.

Památka je přístupná po silnici z Milevska na Petrovice odbočkou vlevo asi 5 km před Petrovicemi. Prochází tudy i trasa červené značky z Milevska do Petrovic.