Českomoravská vrchovina je nejrozsáhlejší horopisnou oblastí ČR (11.750 km čtverečních). Typickým reliéfem jsou zde mírně zvlněné terény. Nadmořská výška té části Českomoravské vrchoviny, která zasahuje do popisovaného území, se pohybuje v průměru mezi 500 - 600 m. Ojediněle se z ní zvedají vyšší vrcholy, jejichž výšky dosahují přes 700 m a zcela ojediněle i přes 800 m.

Českomoravská vrchovina zasahuje do popisovaného území v jeho východní části a je zde zastoupena několika podcelky. Především je to západní část Křemešnické vrchoviny (Křemešník, 765 m), která do oblasti zasahuje jihovýchodně od Pelhřimova.
Severozápadně od Telče se rozprostírá Javořická vrchovina s nejvyšším vrcholem Javořice (837 m).
Do okolí Pacova zasahuje Českomoravská vrchovina Pacovskou pahorkatinou (Strážiště, 744 m).
Novobystřická vrchovina vyplňuje území mezi KunžakemLandštejnem a její nejvyšší vrchol Vysoký kámen dosahuje výšky 738 m.
Do prostoru v okolí ŽelivaHumpolce zasahuje Českomoravská vrchovina Želivskou pahorkatinouHumpoleckou vrchovinou, jejichž nejvyšší vrcholy leží mimo popisovanou oblast.

V některých částech ČM vrchoviny jsou vhodné podmínky pro lyžařské sporty. V popisované oblasti se jedná zejména o vrch Křemešník a jeho blízké okolí.