Černická obora se rozkládá okolo dnes již zaniklé obce Černice při silnici z Bechyně do Soběslavi asi 7 km východně od Bechyně poblíž Sudoměřic.

Rozlehlou Černickou oboru založil v roce 1586 Petr Vok z Rožmberka. Sloužila zejména k chovu černé zvěře, daňků a jelenů. V roce 1880 byla v části obory zřízena jedna z nejstarších přírodních rezervací v Čechách. Je zde chráněn zbytek přestárlého smíšeného porostu borovice, smrku, dubu a habru.

Pozůstatkem bývalé vsi je pozdně barokní lovecký zámeček, který tu byl vystavěn na místě původního zámečku renesančního v šedesátých letech 18. století.