Raně barokní stavba farního kostela Zvěstování Panny Marie pochází z let 1659 - 1669. Z původní románské stavby, připomínané již 1359, se do současnosti dochovala pouze kamenná křtitelnice. V roce 1735 byly kostelu přistavěny symetricky boční kaple svatého Jana Nepomuckého a svaté Barbory. Posledními úpravami prošel ve druhé polovině 19. století.
Zařízení kostela je barokní z 18. století.