Farní kostel svatého Petra a Pavla byl postaven v letech 1380 - 1390. Jeho dvoulodí bylo na přelomu 15. a 16. století sklenuto sklípkovou klenbou se vzorem čtyřcípé hvězdy na přelomu 15. a 16. století. Obdélný, pravoúhle zakončený presbytář byl sklenut síťovou klenbou kolem roku 1493. Stavbě dominuje obrovská hranolová věž z let 1485 - 1487 s ochozem a cibulovou bání s lucernou z roku 1750.
Na severní straně presbytáře je sakristie, která je pozůstatkem původního raně gotického kostela z období kolem roku 1280. Kaple svatého Jana Nepomuckého na jižní straně chrámu byla přistavěna v roce 1727.
Vybavení kostela je většinou barokní.