Kostel svatého Jakuba byl založen a stavěn současně s městem v první polovině 14. století. Po roce 1410 byla započata pozdně gotická přestavba. Práce byly přerušeny husitskými válkami a dokončeny až v roce 1513. Monumentální síňové trojlodí sklenul koncem 15. století patrně jeden z rožmberských mistrů pozdně gotickou hvězdovou žebrovou klenbou dvou vzorů. Presbytář z první poloviny 14. století je protáhlý, pětiboce uzavřený, s křížovou žebrovou klenbou. V západním průčelí stojí dvě hranolové věže (severní zůstala nedostavěna). Významné jsou též tři portály z doby okolo roku 1410.

Zařízení kostela je většinou barokní, hlavní oltář je z roku 1653. V presbytáři je umístěn pozdně gotický kamenný sanktuář z roku 1508 s renesančními reliéfy, který patří k nejstarším v jižních Čechách.