Budova staré radnice s popisným číslem 1 je velmi hodnotnou, nákladnou renesanční stavbou italského palácového typu s cennými figurálními malbami v průčelí.