Kostel svatého Bartoloměje byl založen na místě původního pozdně gotického kostelíka postaveného na přelomu 15. a 16. století.
Vybavení kostela je dobové.