Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice pochází z let 1590 - 1594 a je vystavěn v renesančním stylu. Ke kostelu přiléhá hranolová věž, přistavěná v roce 1852. Obdélná loď chrámu je sklenuta valenou lunetovou klenbou. K ní byla v roce 1597 přistavěna tzv. Pirchanská kaple se zajímavými renesančními malbami - malovaná archa je z roku stavby kaple, vyobrazení Posledního soudu pochází z doby kolem roku 1600.