Raně gotický kostel svatého Jana Křtitele založil zřejmě řád německých rytířů kolem roku 1260. Jeho stavba byla dokončena až po polovině 14. století. V letech 1891 - 1895 byl kostel restaurován.
Kostel tvoří nesymetrické dvoulodí s mladším presbytářem (asi z poloviny 14. století). K němu přiléhá gotická kaple svatého Mikuláše z doby před rokem 1369, jedna z nejstarších svého typu v Čechách.
Hlavní loď je sklenuta hvězdovou klenbou, kaple svatého Mikuláše má dvě pole obkročné klenby zaklenuté na střední sloup.
Zařízení kostela je raně barokní ze 17. století. Významnou památkou je soubor restaurovaných nástěnných gotických maleb ze 13. - 15. století.

K chrámu byl přistavěn ve 14. století minoritský klášter, s jehož stavbou se započalo kolem roku 1369. Čtyřkřídlý klášterní ambit je sklenut křížovými žebrovými klenbami, jeho stěny jsou zdobeny gotickými a pozdně gotickými nástěnnými malbami. Bývalá kapitulní síň, Soukenická kaple, poničená požárem v roce 1801, pochází z doby kolem roku 1375.
Ve druhé polovině 16. století byl v prostorách kláštera zřízen špitál. Z této doby také pochází nově přistavěné renesanční špitální křídlo.