Gotická stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie pochází z doby kolem roku 1370. V letech 1489 - 1506 byla k severní lodi kostela přistavěna tzv. Špulířská kaple, sklenutá vzácnou krouženou žebrovou klenbou s figurálními svorníky. Po požáru v roce 1801 byl chrám přestavěn v letech 1808 - 1828 J. Schafferem. Tehdy byl přistavěna také hranolová věž zakončená zajímavě tvarovanou bání.
Trojlodí kostela je spolu s protáhlým presbytářem sklenuto křížovou žebrovou klenbou. Pozdně gotická kruchta je podklenuta klenbou hvězdovou.
Vybavení kostela je většinou pseudogotické.

Kostelem prochází poledník 15° východní délky, který je naznačen na dlažbě za kostelem.