Kostel svatého Mikuláše byl založen ve třetí čtvrtině 13. století a jsou na něm zajímavě dochovány prvky rané barokní a pseudoslohové gotiky. Barokní úpravy kostela provedl v letech 1721 - 1722 Jan Blažej Santini, v roce 1895 byl chrám regotizován J. Blechou.
Kostel byl založen na půdorysu rovnoramenného kříže s pětiboce uzavřeným presbytářem. Lodi jsou zaklenuty křížovými klenbami, k příčné jsou připojeny dvě pětiboké kaple. Hranolová věž kostela v západním průčelí je završená pseudogotickou helmicí se čtyřmi nárožními arkýři.
Vybavení kostela je novogotické z konce 19. století, kazatelna pochází z roku 1721, renesanční křtitelnice je ze 16. století.