Kostel svatého Vavřince v Dačicích byl postaven na místě původního románského kostela, založeného ještě v původní osadě (byl vysvěcen již roku 1188). Nový jednolodní chrám byl vybudován na půdorysu tvaru latinského kříže. Úpravy z konce 18. století daly chrámu barokně-klasicistní ráz.