Českokrumlovský důl těží grafit ze dvou ložisek přímo na okraji města a v Bližné u Černé v Pošumaví. Obě městská ložiska, Městský vrch a Lazec, jsou spojena 4 km dlouhým překopem. Hloubka těžby se pohybuje mezi 50 - 90 m.
Při návštěvě dolů dostanou návštěvníci hornické vybavení. Část prohlídky je realizována důlním vláčkem, část pěšky.