Od Budějovické brány prochází celým Latránem ulice, kterou lemují pozdně gotické a renesanční domy. Některé z nich byly vystavěny již v letech 1430 - 1440 a patří tak k nejstarším zachovaným kamenným domům v Čechách. V blízkosti Červené brány, odkud je také přístup do zámku, stojí bývalá latránská radnice (zvaná též primátorský dům), hodnotná gotická budova z 15. století, v roce 1575 renesančně upravená. Ulice ústí na tzv. Lazebnický most přes Vltavu, kterým je Latrán spojen se Starým Městem.
Kolem roku 1350 byl v Latránu založen minoritský klášter svatého Františka a klášter svaté Kláry se společným kostelem Božího těla a Zvěstování Panny Marie.
V jižní části Latránu stojí u řeky bývalý kostel svatého Jošta s výraznou věží, zrušený v 18. století.