Děkanský kostel svatého Víta je gotická trojlodní stavba pocházející z období 1407 - 1439. Byl vystavěn na základech starší stavby z roku 1309. V 17. a 18. století byl kostel barokně rozšiřován, na přelomu 18. a 19. století prošel celkovou rekonstrukcí. Gotický vstupní profilovaný portál pochází z roku 1410.
Na západní straně přiléhá k chrámu vysoká hranolová věž. Ta je ve vyšších patrech osmiboká a je zakončena jehlancovou střechou. Severní stěnou sousedí kostel s přistavěnou barokní kaplí svatého Jana Nepomuckého a s kaplí Vzkříšení.

Kostelní trojlodí je sklenuto síťovou a křížovou žebrovou klenbou. Vnitřní zařízení kostela je barokní a rokové, na stěnách jsou malby z první poloviny 15. století. V kostele je umístěna velmi hodnotná socha Piety z doby po roce 1350.