Samsonova kašna je dominantní součástí čtvercového náměstí Přemysla Otakara II. Byla vystavěna v období obnovy města po třicetileté válce v letech 1720 - 1727. Autorem návrhu této barokní fontány byl Fr. Baugaut, sochařská výzdoba je dílem J. Dietricha, který je také autorem mnoha dalších sochařských prací v Českých Budějovicích.