Černá věž je dominantou Českých Budějovic. Byla postavena z kamenných kvádrů jako samostatná stavba u náměstí v těsném sousedství chrámu svatého Mikuláše v letech 1549 - 1578. Spodní část věže (5 pater) je vystavěna v gotickém slohu, vrchní část s ochozem a kopulí je renesanční. Původně sloužila jako zvonice a hláska. Dnes je přístupná veřejnosti a nabízí krásný výhled na město, zvláště na náměstí Přemysla Otakara II.

Černá věž byla po dokončení vybavena sedmi zvony, z nichž se některé dochovaly do současnosti, jiné byly nahrazeny. Dnes je jich na věži šest. Největší a nejtěžší se jmenuje Bummerin a pochází z roku 1723. Váží 3.500 kg, v průměru měří 182 cm a je vysoký 147 cm. Dalšími zvony jsou Marta, Octava, Maria, Stříbrný a Budvar.

Základnu stavby tvoří čtverec o straně 11,6 m. Věž je vysoká 71,9 m, stěny jsou u základů silné 3,1 m, ve výši hodin pak 1,96 m. Od svislé osy je věž odkloněna o 36 cm.