Dvoulodní kostel svatého Matěje byl vystavěn počátkem 16. století v západní frontě bechyňského náměstí. Je sklenut hřebínkovou klenbou. Pětiboce uzavřený presbytář kostela má barokní štít z poloviny 18. století a je sklenut síťovou klenbou. K jeho severovýchodnímu okraji byla v roce 1613 přistavěna monumentální hranolová věž s arkádovým ochozem a barokní cibulovou bání.
Zařízení kostela je barokní z doby kolem roku 1740.