Gotická stavba františkánského, původně minoritského kláštera pochází z let 1281 - 1284. Za husitských válek byl klášter zničen a k jeho obnovení došlo až v roce 1491. Budova je trojkřídlá, s ambitem okolo čtvercového dvora. Dnes je zde umístěna expozice keramiky Alšovy jihočeské galerie.

Ke klášteru je připojen pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je dvoulodní, zaklenutý sklípkovou klenbou. V presbytáři je klenba žebrová síťová. Centrální barokní kaple u jižní strany lodi pochází z roku 1725. V kostele je hodnotné zařízení z 18. století s mnoha renesančními náhrobky.