Stavba klášterního kostela Navštívení Panny Marie, trojlodní románské baziliky s dvěma hrotitými věžemi, byla zahájena před rokem 1200. Ještě v průběhu stavby kláštera byl kostel v druhé polovině 13. století raně goticky přestavěn. Druhá přestavba - barokní - proběhla v první polovině 17. století, začátkem 18. století bylo barokně upraveno průčelí. Na konci 19. století byl kostel upraven novorománsky.
K chrámu přiléhá raně gotická kaple. Sousední bývalý konvent si zachoval dvě románsko-gotická křídla z doby před rokem 1250.