Příčný řez hrází - betonová část
Příčný řez hrází - zemní část
Řez podzemní elektrárnou