Zámek Zelená hora stojí na stejnojmenném zalesněném návrší na severním okraji města Nepomuk.

Od druhé poloviny 13. století stával na kopci nad nepomuckým klášterem kostel, k němuž později přibylo opevnění. Roku 1420 ho husité vypálili. Po skončení husitských válek byl na místě opevnění postaven hrad, v 17. a počátkem 18. století přestavěný do zámecké podoby.
Roku 1818 byly v zámku nalezeny podvržené rukopisy Libušin soud a Sněm, později označované jako Rukopis zelenohorský.

V přední části areálu dnešního zámku stojí barokně upravený kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož počátky sahají snad až do období rané gotiky.
Vlastní zámek stojí na samém vrcholu Zelené hory. Budova má tři křídla a hranolovou věž a je obklopena rozlehlým parkem.

Na zámku se odehrávají podstatné části satirického románu Miloslava Švandrlíka Černí baroni.