Velké arkády uzavírají východní stranu třetího nádvoří. Monumentální stavba pochází z roku 1580.