Kaple svatého Ducha je jednou z nejstarších částí hradu. Byla založena ve 13. století. Po polovině 14. století byla rozšířena o presbytář, který vystupuje ze zdí paláce do hradního příkopu. Ve dvacátých letech 18. století prošla barokní úpravou.
Kaple je zaklenuta křížovou žebrovou klenbou asi z poloviny 14. století.