Zámek Červená Lhota je jedním z nejznámějších renesančních zámků v Čechách. Je postaven na skalnatém ostrůvku v rybníčku ve stejnojmenné vsi 8 km severně od Kardašovy Řečice.

Původně na místě nynějšího zámku stávala od 14. století tvrz, která byla v 16. století přestavěna do dnešní zámecké podoby. V 17. století byl zámek upraven barokně. Z tohoto období pochází také jeho název, Červená Lhota, dříve Nová. Své nové jméno získal zámek zřejmě podle barvy zámeckého zdiva či nové střešní krytiny. Ve druhé polovině 19. a na začátku 20. století prošel ještě novogotickou a novorenesanční přestavbou.
V průběhu staletí se zde vystřídala celá řada majitelů.

Do zámečku, který byl původně zařízen jen jako letní sídlo, se ze břehu rybníka vchází po kamenném mostě, jenž nahradil původní dřevěný padací most. Okolo je zámecký park, na břehu rybníka stojí rodinná hrobka posledních majitelů - Schönburgů (původně zámecká kaple) ze 16. století.