Řeka Želivka je levostranným přítokem Sázavy. Do popisovaného území zasahuje na severovýchodě v oblasti Želiva svými pramennými toky.

Za její hlavní pramenný tok je považována Hejlovka, která pramení na severním svahu vrchu Troják (704 m) asi 8 km severoseverovýchodně od Kamenice nad Lipou. Nedaleko za Sedlicí přibírá zprava Hejnický potok. Od soutoku již pokračuje dál jako Želivka. U obce Sedlice byl její tok přehrazen Sedlickou přehradou. Za hrází tvoří řeka velký meandr, který stáčí její tok na západ do Želiva. Těsně za městem přibírá zleva Trnavu a pak již směřuje její tok mimo popisované území, aby se spojil u Soutic s řekou Sázavou.

Od pramene Hejlovky až k soutoku se Sázavou je Želivka dlouhá 99 km. Plocha území, ze kterého odvádí vodu, činí 1.189 km čtverečních. Popisovanou oblastí protéká Želivka v délce asi 50 km.