Jihovýchodně od obce Dolní Ostrovec asi 12 km severně od Písku se rozprostírá významná přírodní památka V Obouch. Tvoří ji přirozené říční koryto, kterým protéká řeka Lomnice, s množstvím žulových balvanů.

Území je pro turisty přitažlivé jednak romantikou zdejší krajiny, jednak svým bohatstvím chráněných rostlin a živočichů. Z těch vzácnějších tu žije např. vydra říční, čáp černý nebo ještěrka obecná.

Lokalita je přístupná z obce Ostrovec silničkou do údolí Lomnice. Územím prochází červeně značená trasa "Sedláčkovy cesty" a modře značená "Alšova cesta".