V blízkosti Modravy (asi 5 km západně) byla v roce 1933 vyhlášena v rozsáhlém rašeliništi přírodní rezervace Rokytská slať.

Rezervace o výměře 104 ha zaujímala téměř celé rašeliniště, které má plochu 142 ha. Zásoby rašeliny jsou zde odhadovány na 3 milióny metrů krychlových. Hloubka rašeliniště kolísá mezi 1,5 - 2,3 m. Porost rezervace tvoří převážně smrky a klečová forma borovice blatky. Zajímavostí je zde tzv. mrtvý les se skelety odumřelých stromů.

Rašeliniště, které leží na horním toku Roklanského potoka, je vyhlášeno klidovým územím I. zóny Národního parku Šumava a není veřejnosti přístupné.
Asi 1,5 km severně vede po okraji slatě stejného druhu (Mlynářská slať) trasa červené značky z Modravy přes Prášily do Železné Rudy.