V nejjižnějším cípu Novohradských hor se rozprostírají mezi osadou Pohoří a státní hranicí ČR s Rakouskem Pohořské slatě.

Do tohoto hraničního území byl do nedávné doby veřejnosti vstup zakázán, a proto je zdejší krajina téměř nezasažená lidskou činností.
Jedná se o vrchovištní rašeliniště, které vzniklo na podmáčeném území při pramenech Pohořského potoka, který je přítokem říčky Černé. Jádro rezervace tvoří porost borovice kleče na hluboké rašelině. Obklopují ho vlhké rašelinné louky. Ve slatích, které byly vyhlášeny přírodní rezervací, jsou chráněny vzácné druhy mokřavištních rostlin i některých drobnějších živočichů.

Přístup do prostoru Pohořských slatí je možný po silničce z Kaplice přes Malonty a Pohorskou Ves do vsi Pohoří na Šumavě.