Novohradské hory přecházejí směrem na sever do Novohradského podhůří. To se na našem území člení na pět podcelků.

Kaplická brázda mezi Malší a Českokrumlovskou vrchovinou (část Šumavského podhůří) je jeho nejzápadnější částí. Jedná se o 5 - 12 km širokou sníženinu mezi ŠumavouNovohradskými horami. Nejvyšším bodem je zde Věncová hora (651 m).
Severní část Novohradského podhůří vyplňuje Stropnická pahorkatina zasahující na západě až k Malši a svým severozápadním výběžkem až k Českým Budějovicům. Jejím nejvyšším vrcholem je Kondračská hora (682 m).
Na západě sousedí s Novohradskými horami Soběnovská vrchovina, která dosahuje nejvyšší výšky v části zvané Slepičí hory vrcholem Kohout (870 m).
Těsně při státní hranici leží dva poslední podcelky Novohradského podhůří - Hornodvořišťská sníženina s nejvyšším bodem zvaným Polední vrch (721 m) a Klopanská vrchovina (Tři Smrky - 824 m).