Rozsáhlé údolní rašeliniště se rozprostírá v prostoru mezi VolaryLenorou na hranici Národního parku Šumava.

Jedná se o národní přírodní rezervaci, ve které je chráněn původní rostlinný kryt, v němž patří mezi nejčetnější zástupce borovice blatka a bříza pýřitá.

Do rezervace ležící hned za Lenorou vlevo při silnici do Volar není z důvodu ochrany zdejší vegetace veřejnosti povolen přístup.