Nejvyšší vrch Píseckých hor (633 m) leží asi 5,5 km jihovýchodně od Písku.

V řídkém lese těsně pod vrcholkem leží pověstmi opředený balvan "Loupežnický stůl". V pravěku měl údajně sloužit jako kultovní místo a mísy a žlábky na jeho povrchu prý sloužily pro oběti pohanským bohům. Ve skutečnosti jsou tyto mísy přírodního původu.
Kromě zvětralých balvanů se na hřbetu Mehelníku vyskytují i mrazové skalní sruby. Lesní porost vrchu je tvořen z větší části původním jedlobukovým porostem.

Na vrcholek vede trasa turistického okruhu okolím města Písku, která je v terénu vyznačena místním zeleným značením.