Městský rybník v Jindřichově Hradci dodává městu nezbytný kolorit. Byl založen na Hamerském potoce v místech někdejších bažin. Svou rozlohou 36 ha nepatří mezi mimořádně velké rybníky, je však zajímavý tím, že podobně jako JordánTáboře i Vajgar leží na území města.

Na rybníce je uměle vytvořený ostrov z roku 1860. Na nábřeží se dochovaly zbytky hradebních zdí a bašt z pozdně gotického opevnění města.