V místě dnešní technické památky stával již ve středověku dřevěný most. Ten strhla roku 1891 jarní záplava. V roce 1892 byl postaven nový ocelový příhradový most spojující oba břehy Vltavy.

Celková délka mostu je 132,5 m, vlastní délka přemostění nad vodou činí 119,5 m. Mostovka je ve výši 3 m nad hladinou Vltavy a 6 m nade dnem říčního koryta. Most není kolmý na tok řeky, je postaven pod úhlem 73° ve směru toku.
Most dnes slouží pouze pěším vedle nového mostu silničního, postaveného v roce 1969.