Trasa naučné stezky Vítězslava Nováka prochází Kamenicí nad Lipou a jejím blízkým okolí.

Je zaměřena na seznámení s osobností hudebního skladatele Vítězslava Nováka a na vlastivědné zajímavosti Kamenicka.

Stezka je určena pěším turistům i cyklistům. Výchozím místem dvoukilometrové trasy je zámekKamenici nad Lipou, koncovým místem je myslivna Johanka na okraji města.
Trasa je v terénu vyznačena místním značením, na několika místech jsou umístěny orientační tabule.

Zajímavosti na trase:
Zámekpamátníkem skladatele Vítězslava Nováka
Zámecký park - památná, asi 700 let stará lípa (chráněný strom)
Lesní hřbitov Bradlo - mimořádná zajímavost - uváděn jako nejkrásnější hřbitov ve střední Evropě
kostel Všech Svatých - původně ze 13. století