Naučná stezka Schwarzenberský plavební kanál vede podél části Schwarzenberského kanálu krajinou Trojmezenské hornatiny mezi Novou Pecí a Jelením v NP Šumava nad počátkem přehradní nádrže Lipno asi 15 km jihozápadně od Volar.

Seznamuje návštěvníky s historií plavení dřeva na Šumavě, s historií vlastního plavebního kanálu, s osobností budovatele kanálu Josefa Rosenauera i s technickými díly, která byla při stavbě kanálu vybudována.

Přístup ke stezce je od Nové Pece (parkoviště v Raškově nad Novou Pecí) po trase zeleně značené turistické cesty. Od připojení cesty ke kanálu stezka pokračuje podél tohoto významného technického díla a končí po 9 km u dolního portálu tunelu kanálu u osady Jelení.
Na její trase je umístěno 6 zastavení, která jsou osazena informačními panely. Stezka je určena všem návštěvníkům - v létě ji využijí pěší turisté i cykloturisté, v zimě je sjízdná na běžkách.

Zajímavosti na trase:
Tunel kanálu u Jelení - 400 m dlouhý se dvěma zajímavými portály
Jelení jezírko nedaleko Jelení
Rosenauerova nádržka
Rosenauerova kaplička
Akvadukt u Rossbachu
Říjiště - napájecí nádržka kanálu