Tvrz měla patrně sloužit správci volyňského újezdu. Byla postavená na počátku 14. století, v 1. polovině 16. století zbořena a na místě postavena nová stavba, v roce 1620 však byla opuštěna a sloužila dlouho jako sýpka.

V severní a západní části jsou dochovány zbytky původního opevnění s velkou polygonální baštou ze 16. století.