Město Větřní leží na řece Vltavě asi 6 km jižně od okresního města Českého Krumlova ve výšce 529 m nad mořem.

První zmínky o vsi pocházejí z roku 1347. Původní osada byla tehdy majetkem Rožmberků, kteří ji v uvedeném roce prodali Višňovi z Větřní. Ve vlastnictví tohoto rodu bylo Větřní až do roku 1603, kdy je koupilo město Český Krumlov a připojilo ke svým statkům.
Ve Větřní dříve stávala tvrz, která byla koncem 17. století přestavěna a využívána jako škola. Dnes již není používána.
Kostel svatého Jana Nepomuckého stojící v horní části města směrem na Frymburk pochází z konce 30. let dvacátého století.

Ve městě se rozvinula zejména papírenská výroba. Její základy ve Větřní lze spatřovat ve staré papírně v Českém Krumlově, odkud přenesl výrobu z tehdy požárem zničeného závodu majitel Ignác Špiro do Pečkovského mlýna pod Větřním. Postupně se sem přestěhovala veškerá papírenská výroba, zdejší papírny nabývaly na významu a staly se jedním z největších jihočeských papírenských závodů.

Po svazích vrchu Větrník (789 m) nad městem vede vlastivědně zaměřená naučná stezka Větrník.